Category: administratie na cva

ADMINISTRATIE GEVOLGD DOOR EEN CVA

Wat zou het doel zijn om een administrateur te gebruiken om een CVA voor te stellen? Het antwoord is controle over agressieve vorderingen van schuldeisers, bescherming tegen vorderingen van verhuurders en een moratorium om toekomstige juridische procedures te voorkomen voordat een CVA kan worden voorgesteld. Aangezien het enkele weken kan duren om een levensvatbaar CVA-voorstel op te stellen, is het soms mogelijk dat schuldeisers al juridische stappen hebben ondernomen, zoals het uitvaardigen van een liquidatieverzoek of handhavingsmaatregelen.

Het kan dus nodig zijn om het bedrijf onder administratie te brengen om het te beschermen terwijl de gedetailleerde prognoses en CVA-voorstellen worden voorbereid en om het plan met de bank en andere kritische crediteuren te bespreken. Zodra een levensvatbare CVA-regeling klaar is, worden het de CVA-voorstellen van de beheerders en niet de bestuurders. Dus in feite kan de CVA worden gebruikt als een methode om een administratie te verlaten. Als er geen koper kan worden gevonden, maar het bedrijf is levensvatbaar en het zal de belangen van schuldeisers maximaliseren, dan is een CVA een acceptabele exitstrategie.

VDG administratiekantoor Rotterdam